Om Kim Walther Jacobsen...

Jeg er en 54'er, som oprindeligt er sygeplejerske, i dag ansat på VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Randers (tidl. Sygeplejeskolen i Randers) som lektor og it-vejleder.

Min uddannelse som sygeplejerske går tilbage til 1979. Efter uddannelsen arbejdede jeg på medicinsk afdeling samt indenfor det intensive specialeområde, hvor jeg i 4 år var ansat på Intensiv afdeling i Randers. Jeg blev ansat på Sygeplejeskolen i Randers i 1984.

Min interesse for anvendelsen af teknologi - og senere it i sundhedsvæsenet, sygeplejen og uddannelsen har eksisteret i mange år, centreret omkring bl.a.:

Hvad jeg ellers laver - se under Aktuelt.

Fra 1985-1986 gennemgik jeg uddannelsen til undervisende sygeplejerske på Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet. Siden har jeg arbejdet med både den teoretiske og den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen.
Tidligere:
Jeg har været tilknyttet forskellige (primært kirurgiske/intensive) afdelinger i både Randers og Grenå, jeg har varetaget undervisning i sygeplejefaget gennem hele uddannelsen og har undervist i støttefag som anatomi/fysiologi, arbejdsmiljø og førstehjælp (har været instruktør i Dansk Røde Kors fra 1979 til 2012).
Derudover har jeg været beskikket som censor ved sygeplejerskeuddannelsen fra 2002 til 2014.
Som pædagogisk it-vejleder har jeg siden medio 90'erne og frem til 2011 (overgangen til VIA University College) haft ansvar for både den administrative og den pædagogiske anvendelse af it, budgettering, indkøb, drift osv. Siden uddannelsesinstitutionens første hjemmeside og frem til 2011 har jeg været webmaster på Sygeplejerskeuddannelsen i Randers' skiftende hjemmesider.

Aktuelt:
I min funktion som lektor har jeg ansvar for faget Sundhedsinformatik, underviser i sygeplejefaget indenfor ældreområdet og demens, og er projekt- og eksamensvejleder. Jeg er tilknyttet flere kliniske uddannelsessteder i den kommunale sektor, primært Randers og Norddjurs kommuner.
Som pædagogisk it-vejleder arbejder jeg med uddannelsesenhedens it-anvendelse, herunder strategiplanlægning mv. via it- og av-udvalget på campus. Det fylder meget i min hverdag at arbejde med integrationen af it på VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Randers, organisatorisk såvel som pædagogisk.
Hovedparten af timerne har fokus på pædagogisk it-vejledning, herunder integrationen af it (og øvrig teknik) i simulationslaboratorie sammenhæng.

Privat er jeg gift med Inge og har to voksne piger, Line og Maria. Lars og Henrik er kommet til - Line og Lars har givet os tre børnebørn, Emma, Cecilie og Sofie, og Maria og Henrik har givet os Willem og Elina.


 [Opdateret d. 5.10.2018]