Ældreområdet

Modul 5 - Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Del af sygeplejefaget - tema 2. Faget repræsenterer 14 lektioner. Modulet er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, BEK nr 29 af 24/01/2008 - inkl. Studieordning januar 2008 (bilag 2).
Modul 5 har dels fokus på det tværprofessionelle samarbejde omkring patientforløb, dels fokus på det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser og livsvilkår. Dette giver fokus på sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende tiltag.
Sygeplejefaget på modul 5 er opdelt i tre temaer; børn og familien, ældre samt kulturmødet i sundhedsvæsenet.

Rammen om undervisningen er beskrevet i modulbeskrivelsen for modul 5, og indholdet via lektionsplan i sygepleje.

De 14 lektioner i ældreområdet, tema 2:


Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Modul 6 er primært et klinisk modul, men starter med 2 ugers teoriforløb. Sygeplejefaget på modul 6 rummer 8 lektioner i demens og rehabilitering. Modulet er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, BEK nr 29 af 24/01/2008 - inkl. Studieordning januar 2008 (bilag 2).
Modul 6 retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation og intervention.
Sygeplejefaget har fokus på demente ældre og begrebet rehabilitering.

Rammen om undervisningen er beskrevet i modulbeskrivelsen for modul 6, og indholdet via lektionsplan i sygepleje.

De 8 lektioner i sygeplejefaget: [Sidst opdateret den 22. april 2014]