Sundhedsinformatik

Modul 5 (moduluddannelsen) - Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Modulet er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, BEK nr 29 af 24/01/2008 - inkl. Studieordning januar 2008 (bilag 2).
Fagområdet sundhedsinformatik fokuserer på det faglige og tværprofessionelle samarbejde via it, herunder retlige og etiske aspekter omkring udvekslingen af data samt kommunikations- og informationsteknologiens betydning for dokumentation og kvalitetsudvikling.
Der fokuseres på faglig udvikling via it og fremtidig anvendelse af nye teknologier, ikke mindst velfærdsteknologi.

Rammen om undervisningen er beskrevet i modulbeskrivelsen for modul 5, og indholdet via lektionsplan i sundhedsinformatik.

Se Teknisk ordbog (under udvikling)...

De 15 lektioner:


Modul 5 (moduluddannelsen) - Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg
(Specielt tilrettelagt forløb efteråret 2008, ordinært forløb foråret 2009)

Faget repræsenterer 2 ECTS point. Modul 5 er et tværfagligt modul med fokus på tværprofessionel virksomhed. Modulet er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, BEK nr 29 af 24/01/2008 - inkl. Studieordning januar 2008 (bilag 2).

Fagområdet sundhedsinformatik fokuserer på det faglige og tværprofessionelle samarbejde via it, herunder retlige og etiske aspekter omkring udvekslingen af data samt kommunikations- og informationsteknologiens betydning for dokumentation og kvalitetssikring.
Der fokuseres på sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og pleje indenfor grupperne ældre, småbørnsfamilier samt etniske grupper.
Der fokuseres på faglig udvikling via it og fremtidig anvendelse af nye teknologier.

Undervisningen er opbygget i fire temaer med følgende foci:


5. semester (semesteruddannelsen) - Sygeplejerskeuddannelsen i Randers og Silkeborg
(i Silkeborg efteråret 2008 og efteråret 2009)

Faget repræsenterer 2 ECTS point og afsluttes med en intern skriftlig prøve. Centrale elementer, pensum/supplerende litteratur og linksamling er præsenteret på et supplerende fag-website.
Faget er beskrevet i Studieordning for JCVU Sygeplejerskeuddannelsen.

Formålet jf. Studieordningen er:

Undervisningen er opbygget i tre moduler med følgende foci:


7. semester (semesteruddannelsen) - Valgfag 'Sygepleje og SundhedsIT'
(T01 - foråret 2008 (afvikling fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus), T04 - foråret 2009 (afvikling fra Sygeplejerskeuddannelsen i Randes), T04 - efteråret 2009 (afvikling fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus))

Valgfaget afvikles i samarbejde med Kari Widding Lien (Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg) og Niels Ardal (Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro) og udbydes fra den uddannelsesinstitution, hvorfra der er flest tilmeldte.
Valgfaget repræsenterer 3 ECTS point. Undervisningen er opbygget i fire temaer, med fire tilstedeværelsesdage (transmitteret undervisning, i alt 13 lektioner), online diskussioner relateret til de enkelte temaer (via diskussionsforum, i alt 6 lektioner) og gruppeudarbejdelse af et essay relateret til ét af de fire temaer efter eget valg (i alt 5 lektioner). Valgfaget anvender Wikidot.com som teknisk platform.
På tilstedeværelsesdagene transmitteres undervisningen via Skype/webcam og Google Docs (præsentationer).

Ud fra fagets præsentation og program er undervisningen opdelt i følgende temaer:


2. studieenhed (semesteruddannelsen) - Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg
(februar 2008)

Faget Grundlæggende sundhedsinformatik repræsenterer 2 ECTS og afsluttes med en obligatorisk temaarbejde i form af et essay. Undervisningens materialer fremgår af Fronter.
Faget består af fire temaer, hvoraf jeg underviser på tema 3 & 4: [Sidst opdateret den 18. oktober 2014]